Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Για την βία...

Στην πολιτική, οι διεθνείς & εγχώριοι "ειρηνόφιλοι" αποφαίνονται ότι η βία φέρνει βία.
Σε ποιες περιπτώσεις όμως γίνεται χρήση του αξιώματος & σε ποιες, άλλες αναδεικνύονται ενώ ορισμένες όχι? Είναι ζήτημα οπτικής γωνίας?Με ναυτικούς κανονιοβολισμούς,
Koursaros

Δεν υπάρχουν σχόλια: