Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Διδακτικό Προσωπικό Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ‏. Ανακοίνωση ΠΕΑΛΣ

Σ.Σ: Όταν εμείς τα επισημαίναμε, όλο το "σύστημα" & οι "ενεργοί συνδικαλιστές", τελούσαν εν υπνώσει. Τώρα.... κοντεύει να τελειώσει το διδακτικό έτος αλλά οι (αν)αρμόδιοι ακόμη το ψάχνουν....
ΜΘΧ
_________________________________________

Αριθμ. Πρωτ.  19 /12

Με προγενέστερη ανακοίνωση (13-02-2012) παρουσιάσαμε λεπτομερώς τα σοβαρά προβλήματα αναφορικά με τις ελλείψεις στην παρεχόμενη εκπαίδευση των Δόκιμων Υπαξιωματικών και
Λιμενοφυλάκων, αλλά και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η ομάδα των νέων Αξιωματικών που έχει οριστεί ως διδακτικό προσωπικό στο Κ.Ε. Πόρος.

Δυστυχώς, η παρέμβαση μας δεν έτυχε της ανάλογης υπεύθυνης αντιμετώπισης, παρά το γεγονός ότι εμπεριείχε συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση της κατάστασης, με αποτέλεσμα να τείνει διαρκώς επιδεινούμενη.

Συγκεκριμένα, δεν υπήρξε ουσιαστική μέριμνα για τους Αξιωματικούς που δε διαθέτουν διδακτική εμπειρία ή που καλούνται να διδάξουν μαθήματα εκτός του γνωστικού τους αντικειμένου, δεν ανελήφθησαν πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό της διδακτέας ύλης με την επικαιροποίηση των υφιστάμενων εγχειριδίων (εκτός αν εκσυγχρονισμός θεωρείται το να ζητείται από τους προαναφερόμενους νέους Αξιωματικούς να το πράξουν) και δεν αποκαταστάθηκαν οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να στερούν από τα νέα στελέχη τη δυνατότητα ικανοποιητικής εκπαίδευσης.

Οι διατιθέμενοι νέοι Αξιωματικοί εξακολουθούν να μην αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες που προσφέρουν ως διδακτικό προσωπικό, καθώς δεν έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι, και παράλληλα να καταβάλουν οι ίδιοι το σύνολο των εξόδων για τις μετακινήσεις, τη διαμονή και τη σίτιση τους.

Καλούμε τους αρμοδίους να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, ώστε να μην απαιτείται να επανερχόμαστε υπενθυμίζοντας και διεκδικώντας τα αυτονόητα.

Προτείνουμε:
Τη σύσταση ομάδων εργασίας για την άμεση επικαιροποίηση των εγχειριδίων.
Τη διάθεση επαρκούς και κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού (π.χ. φορητοί υπολογιστές, προβολικά μηχανήματα κλπ.)
Την εξεύρεση πιστώσεων στον αντίστοιχο φορέα Τακτικού Προϋπολογισμού για την πληρωμή των ωρών διδασκαλίας.
Την επίσπευση των διαδικασιών ενταλματοποίησης των οδοιπορικών εξόδων καθώς και την πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής έναντι, για τις μετακινήσεις των στελεχών στο εξής.

Τέλος, δηλώνουμε ότι η ΠΕΑΛΣ θα συνεχίσει στην ίδια πορεία, αναδεικνύοντας τα κακώς κείμενα, προτείνοντας κάθε φορά τις βέλτιστες λύσεις. Άλλωστε «το μυστικό της επιτυχίας είναι η αδιάλλακτη επιμονή στο σκοπό».

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                     Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ          Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: