Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Οι θέσεις των κομμάτων για τη Ναυτιλία


Της Αγγελικής Καλλή

Η Ελλάδα παραμένει το κορυφαίο ναυτιλιακό έθνος στον κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης του ΚΕΠΕ, ο ελληνικός εφοπλισμός ελέγχει το 15,1% της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου με την Ιαπωνία στη δεύτερη θέση (14,5%).

Η Ελλάδα αποτελεί την κύρια βάση διαχείρισης αυτού του στόλου. Υπολογίζεται ότι μόνο ο ποντοπόρος στόλος που διαχειρίζεται από εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, είναι αξίας 91,570 δισ. δολαρίων. Περί τα 44 δισ. υπολογίζεται η αξία του στόλου των πλοίων ξηρού φορτίου και περί τα 40 δισ. δολάρια η αξία του στόλου των τάνκερ.
Αδημοσίευτη μελέτη του ΙΟΒΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αν η Ελλάδα προσέλκυε το σύνολο των δραστηριοτήτων των Ελλήνων εφοπλιστών θα ήταν δυνατό να παραχθεί εγχώρια προστιθέμενη αξία 26 δισ. ευρώ έναντι 10 δισ. ευρώ υπό τις παρούσες συνθήκες. Από το 2000 έως το 2011 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρευσε στην εθνική οικονομία ανήλθε σε 154 δισ. ευρώ, σχεδόν το μισό του χρέους της χώρας και τετραπλάσιο από τους κοινοτικές εισροές ύψους 46 δισ. ευρώ για την περίοδο 2000-2013.
Υπολογίζεται ότι 750 ναυτιλιακές εταιρείες αποτελούν τη βασική πηγή των ναυτιλιακών εισροών, οι οποίες το 2011 διαμορφώθηκαν στα 13 δισ. ευρώ καλύπτοντας το 50% του εμπορικού ελλείμματος της Ελλάδας. Η ελληνική πλοιοκτησία διαχειρίζεται σήμερα 4.200 πλοία όλων των τύπων από τα οποία 3.800 ποντοπόρα, ενώ 200.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στη διαχείριση αυτού του στόλου άμεσα ή έμμεσα σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη ναυτιλία. Απέναντι σε αυτή τη δύναμη, τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της χώρας τοποθετούνται ως εξής:

ΝΔ
Ανασύσταση ΥΕΝ με επαναφορά Λ.Σ.
Ανασύσταση του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στο πρότυπο του one stop shop, επαναφορά του Λιμενικού Σώματος στο ΥΕΝ.
Εγγύηση της σταθερότητας και διαχρονικότητας του συνταγματικού και νομικού πλαισίου που διέπει τη ναυτιλία.
Ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών για τη ναυτική εκπαίδευση, ισοτιμία με πανεπιστημιακό τίτλο του καταληκτικού διπλώματος πλοιάρχων και μηχανικών, ιδιωτικές σχολές ναυτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
Πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών οδηγιών για κρατικές ενισχύσεις στη ναυτιλία, άνοιγμα αγορών, επαναλειτουργία του Ελληνικού Νηογνώμονα.
Προνομιακή αντιμετώπιση των εισροών ναυτιλιακού συναλλάγματος, εφόσον κατευθύνεται σε παραγωγικές επενδύσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Ο Πειραιάς ναυτιλιακό κέντρο.
Ελεύθερος ανταγωνισμός στην ακτοπλοΐα, αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο με βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις στα πλοία, επανασχεδιασμός του δικτύου θαλάσσιων μεταφορών, εξορθολογισμός ΦΠΑ, χρήση πόρων της ΕτΕΠ για τη βελτίωση των λιμενικών υποδομών.
Συμβάσεις παραχώρησης με μεγάλες εταιρείες κρουαζιερόπλοιων για την κατασκευή υποδομών στα λιμάνια, επανάληψη του παραδείγματος Cosco-OΛΠ και σε άλλα λιμάνια όπως στη Θεσσαλονίκη.
Εθνικό Λιμενικό Σύστημα, συνενώσεις λιμένων, είσοδος στο ΧΑΑ και άλλων λιμένων.
Ανώνυμη Εταιρεία για τη Ναυπηγο-επισκευαστική Ζώνη Περάματος, με τη συμμετοχή του ΟΛΠ, ιδιωτικών επιχειρήσεων και των δήμων Περάματος - Σαλαμίνας, σύμβαση παραχώρησης απευθείας με το ελληνικό δημόσιο για την εκμετάλλευση όλης της περιοχής, υπαγωγή της Α.Ε. στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

ΣΥΡΙΖΑ
Επανεξέταση των 58 φορο-απαλλαγών
Εθνική προγραμματική συμφωνία με τον κλάδο της ναυτιλίας και τον εφοπλιστικό κόσμο, επανεξέταση από μηδενική βάση των σχέσεων κράτους - ναυτιλίας, επανεξέταση των 58 διαφορετικών φορο-απαλλαγών για τη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού καθεστώτος που θα ανταποκρίνεται στη συνταγματική επιταγή για τη συμβολή στα φορολογικά βάρη όλων των Ελλήνων υπηκόων.
Σύσταση αυτοτελούς υπουργείου Ναυτιλίας με πολιτικό προσωπικό.
Ακτοπλοΐα, σχεδιασμός και συνεργασία του δημόσιου τομέα για την οργάνωση των ακτοπλοϊκών μεταφορών κατά το παράδειγμα των πρακτικών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκά κράτη. Δημόσιος φορέας για την εξασφάλιση κάλυψης των άγονων γραμμών, λειτουργία των ιδιωτικών εταιρειών μέσα σε ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στον κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών.
Δημόσια ναυτική εκπαίδευση
Αυτοτέλεια των ΝΑΤ, Οίκου Ναύτου και ΓΕΝΕ.
Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τη ναυτική εργασία.
Ανάδειξη των λιμένων διεθνούς σημασίας σε μοχλούς ανάπτυξης με τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα τους.
Εφαρμογή ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία θα χαράσσεται με βάση τα χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής αγοράς σε διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Σύμφωνα με το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρή Δρίτσα, ο Πειραιάς σήμερα έχει αποδυναμωθεί ως ναυτιλιακό κέντρο, ενώ τα μέτρα που ελήφθησαν κατά καιρούς, προκειμένου να αυξηθούν οι ναυτιλιακές εισροές προς την εθνική οικονομία δεν απέδωσαν. Ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης πρέπει να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για τη φορολογία των ναυτιλιακών εταιρειών, ενώ στο μεσοδιάστημα είναι αναγκαίο θα εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες πάταξης της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής.

ΠΑΣΟΚ
Κίνητρα για ενίσχυση της ελληνικής σημαίας
Σύσταση ενός αναπτυξιακού σύγχρονου υπουργείου Ναυτιλίας.
Διαμόρφωση ποιοτικής εκπαίδευσης, συντεταγμένη και πιστοποιημένη είσοδος ιδιωτικών φορέων σε θέματα ναυτικής κατάρτισης.
Ενίσχυση του ναυτιλιακού κέντρου του Πειραιά σε επίπεδο άυλων και υλικών υποδομών. Προσέλκυση εγκατάστασης ναυτιλιακών και συναφών επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια.
Κίνητρα γα την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας, διευκόλυνση της εγγραφής πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο.
Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ναυτικών, καθώς και εξέταση θεμάτων για την προσέλκυση στο ναυτικό επάγγελμα.
Επανασχεδιασμός του ακτοπλοϊκού δικτύου και αλλαγή πλαισίου στις γραμμές δημοσίου συμφέροντος. Υιοθέτηση πολιτικών για την ανάσχεση της κρίσης στην ακτοπλοΐα.
Διαχωρισμός των λιμενικών δραστηριοτήτων και αντιμονοπωλιακή πολιτική.
Αναζωογόνηση του θαλάσσιου τουρισμού, της ναυπηγικής και επισκευαστικής βιομηχανίας.
Σύμφωνα με τη γραμματέα του τομέα ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ, Μαρία Λεκάκου, η αναγνώριση και η συνειδητοποίηση από τις κοινωνικές δυνάμεις του ρόλου και της συμβολής της ναυτιλίας αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής σημαίας, όσο και του κεκτημένου πλεονεκτήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελούν εθνική προτεραιότητα ιδιαίτερα στις συνθήκες κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.
Για την κυβερνητική περίοδο που ολοκληρώθηκε η βασική κριτική του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την κ. Λεκάκου, εντοπίζεται σε παλινωδίες και ατολμία υλοποίησης και εφαρμογής των θέσεων που υπήρχαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: