Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΣ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο Ν.4024/2011. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ.


Όπως είχαμε και σε προηγούμενη ανάρτηση υποσχεθεί, το γραφείο μας αφού μελέτησε ενδελεχώς όλες τις επιμέρους διατάξεις και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου που προστατεύονται από τη συνθήκη.....


Δεν υπάρχουν σχόλια: