Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Στη ρότα προς τα αγκυροβόλια εκατοντάδες ποντοπόρα


Του Ηλία Γ. Μπέλλου

Με καλπάζοντες ρυθμούς αυξάνουν τα ποντοπόρα πλοία που δένουν οι εφοπλιστές, καθώς οι ναυλαγορέςσυνεχίζουν την καθοδική τους τροχιά και οι επιχειρηματίες προτιμούν να περιορίσουν τα κόστη τους παρά να τα δουλέψουν για ναύλους που δεν εξασφαλίζουν ούτε τα λειτουργικά τους κόστη.Ο αριθμός των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που παραμένουν αυτή τη στιγμή δεμένα ανέρχεται στα 268 όταν στις αρχές Δεκεμβρίου ήταν στα 210. Η αύξηση είναι της τάξης του 27,6% σύμφωνα με την Alphaliner που παρακολουθεί στενά τον συγκεκριμένο κλάδο.

Η τάση αυτή όμως αφαιρεί από την αγορά διαθέσιμη μεταφορική δυναμικότητα και ενδέχεται, εφόσον διατηρηθεί, να βελτιώσει την ισορροπία προσφοράς ζήτησης οδηγώντας σε κάποια ανάκαμψη τους ναύλους. Την στρατηγική αυτή έχουν υποστηρίξει δημόσιακαι μεγάλοι Έλληνες εφοπλιστές. Τα δεμένα αυτή τη στιγμή containerships αντιστοιχούν σε μεταφορική δυναμικότητα 676.000 εμπορευματοκιβωτίων (teu) σε σχέση με 526.000 το Δεκέμβριο. Τα εν λόγω πλοία περιλαμβάνουν όλα τα μεγέθη σύμφωνα με την Alphaliner. Η εικόνα στα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίωνέχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Για την ώρα πάντως οι αναλυτές παραμένουν απαισιόδοξοι αναφορικά με την δυνατότητα να κινηθούν βραχυπρόθεσμα ανοδικά τα ημερήσια έσοδα των πλοίων αυτών. Δένοντας ένα πλοίο η εταιρεία περιορίζει δραστικά τα έξοδα μειώνοντας τα πλήρωμα που τα επανδρώνουν αλλά και άλλα έξοδα. Αυτό βέβαια δεν παγώνει τα χρηματοοικονομικά έξοδα για την αποπληρωμή των χρηματοδοτήσεων γεγονός που βρίσκεται και στην καρδιά του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζουν πολλές ναυτιλιακές.

Εκτός από τα containership αντίστοιχη εικόνα έρχεται και από τα μεγάλα ποντοπόρα μεταφοράς ξηρού φορτία, τα capesize, όπου οι ναύλοι έχουν υποχωρήσει κατά 60% τον τελευταίο μήνα λειτουργώντας στο «κόκκινο».

Αναλυτές χρηματοοικονομικών οίκων που καλύπτουν την ναυτιλία, όπως η RS Platou Markets, καλούν τα τελευτά 24ωρα με δηλώσεις και εκθέσεις τους πλοιοκτήτες να δέσουν κάποια από τα πλοία τους ώστε να ισορροπήσει η αγορά. Μιλούν για «warm lay ups» δηλαδή αγκυροβόληση σε κατάσταση που να είναι δυνατή η επαναδρομολόγηση του καραβιού σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε αντιδιαστολή με ευρύτερο παροπλισμό. Τα capesize ναυλώνονται αυτή την εβδομάδα έναντι 7.000 δολαρίων ημερησίως, κάτω από τα break even επίπεδα.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: