Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Τί προβλέπεται για το εφάπαξ στα σώματα ασφαλείαςΤη συμπλήρωση 31 ετών ασφάλισης στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών) προβλέπει ως βασική προϋπόθεση λήψης του εφάπαξ για τους λεγόμενους «παλαιούς» ασφαλισμένους, υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Στην απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις λήψεις του εφάπαξ, καθώς και το ύψος των εισφορών.
 

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι μέτοχοι του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ, που έχουν ασφαλιστεί πριν από το 1993,
  εξερχόμενοι του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Οι αυτεπαγγέλτως αποστρατευόμενοι, κατά την αποστρατεία τους.
β. Οι έχοντες δηλώσει όριο ηλικίας αποστρατείας, με την συμπλήρωση του, εξαιρουμένης της περίπτωσης, που επιθυμούν παράταση παραμονής τους στην ενεργό υπηρεσία.
γ. Οι έχοντες συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας από της ημερομηνίας κατατάξεως στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την αποστρατεία τους.
δ. Οι κατόπιν αιτήσεώς τους, λόγω συνταξιοδότησης, με την προϋπόθεση συμπλήρωσης τουλάχιστον 31 ετών ασφάλισης στον Τομέα, από την ημερομηνία ένταξης τους σ’ αυτόν, ανεξάρτητα από τον χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σε περίπτωση εξόδου τους, πριν από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου
  ασφάλισης στον Τομέα, θα λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ χρηματικό βοήθημα που αναλογεί κατά την ημερομηνία διαγραφής τους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με την συμπλήρωση όμως των 31 ετών, ατόκως και χωρίς την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τομέα, για τον διαμεσολαβήσαντα χρόνο, από την έξοδό τους έως και την απόδοση του εφάπαξ.  

Η καταβολή του εφάπαξ ορίζεται από την υπουργική απόφαση εντός... ενδεικτικής προθεσμίας 6 μηνών από την κατάθεση
  στον Τομέα, όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όταν συντρέχουν λόγοι οικονομικής αδυναμίας του Ταμείου, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ,  με προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση των αυτεπαγγέλτως αποστρατευομένων ή όσων συμπλήρωσαν  με αίτηση τους όριο ηλικίας αποστρατείας, και στη συνέχεια όσων αποστρατεύονται γιατί συμπληρώνουν 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας από της ημερομηνίας κατατάξεως στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η
  μηνιαία κράτηση για τους παλαιούς ασφαλισμένους αστυνομικούς (μέχρι 31/12/1992) του Τομέα Προνοίας Αστυνομικών του ΤΕΑΠΑΣΑ  καθορίζεται σε ποσοστό 7,5% επί του βασικού μισθού, επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και του σταθερού χρηματικού ποσού ύψους 317,00 ευρώ (αριθμητική σταθερά), των δε νέων ασφαλισμένων σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των χορηγουμένων αποδοχών.

Η προβλεπόμενη κράτηση της διαφοράς αύξησης βαθμολογικών − μισθολογικών προαγωγών, μεταβολής χρονοεπιδόματος και μισθολογικού κλιμακίου αυξάνεται από 1 ποσοτική διαφορά σε 3 και παρακρατείται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: