Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Email στο Theexantas@gmail.com

Κατόπιν σωρείας περιπτώσεων που έχουν καταγγελθεί στο γραφείο μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το στρατιωτικό προσωπικό,  ότι η τυχόν μη απάντηση επί αναφορών και αιτημάτων που υποβάλλονται νόμιμα στην Υπηρεσία εντός της τασσομένης προθεσμίας, είτε για τη διενέργεια πράξεων είτε για την χορήγηση στοιχείων πληροφοριών ή εγγράφων, αποτελεί σοβαρή και παράνομη παράληψη του αρμοδίου να [...]

Δεν υπάρχουν σχόλια: