Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Μπλόκο σε 100 σκάφη

Μόνο χαμόγελα, δημοσιότητα & δημόσιες σχέσεις, αλλά γιατί δεν
έλεγξε τον Ρώσικο Α.Ο όπως όφειλε το εξουσιοδοτούν κράτος? 
Αναδημοσίευση από το ποντίκι


Αυτή η ιστορία του ρωσικού νηογνώμονα, ο οποίος διαφώνησε με τον Έλληνα αντιπρόσωπό του - με αποτέλεσμα τα πιστοποι­ητικά αξιοπλοΐας να κηρυχθούν άκυρα για το ελληνικό κράτος -, έχει πολλές και σοβαρές επιπτώσεις στην ομαλή εξέλιξη της τουριστικής κίνησης. Πάνω από 100 μικρά φέρι μποτ και σκά­φη αναψυχής βρέθηκαν δεμένα σε Αιγαίο και Ιόνιο, ενώ ακόμα δεν έχει λήξει η τουριστική περίοδος και δεν μπορούν να εκτε­λέσουν τα δρομολόγια και τις εκδρομές τους. Τόσο οι οικογέ­νειες των ιδιοκτητών τους όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτά δια­μαρτύρονται έντονα για το γεγονός ότι η κυβέρνηση, και κυρί­ως η Επιθεώρηση Ελληνικών Πλοίων, δεν φρόντισε έγκαιρα να λύσει το πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους ζητά και να ξαναπληρώσουν, για να βρουν νέο νηογνώμονα, ενώ δεν ευθύ­νονται για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί... Α.Χ.
==========================


Σχόλιο Exantas: Κοιτώντας την φωτογραφία, μας ήρθε στο μυαλό η εποχή εκείνη, που όλοι έτρεχαν να αναγνωρίσουν τον Ρωσικό Νηογνώμονα και προφανώς από ..... "αμέλεια" (ίσως αφέλεια)  "ξέχασαν" να κάνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους (audits) για την αναγνώριση, όπως σαφέστατα αναφέρεται σε κοινοτική οδηγία. Όμως δεν έγινε έλεγχος ούτε στην έδρα των κεντρικών γραφείων(Ρωσία), κάτι που δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά ούτε και στην Ελλάδα, που βεβαίως είναι!!! Τι λένε οι αρμόδιοι του ΔΚΕΟ? (όχι της Δνσης Κατασκευών Έργων Οδοποιΐας),  οεο!!!
Δεν νομίζουμε να επηρέασε η συγγένεια του εκπρόσωπου του Νηογνώμονα με συνδικαλιστή της ναυτεργασίας?? 
Επίσης,...... μήπως κακώς ζητούν από τα πλοία (που τους απαγόρευσαν την συνέχιση πλόων) να έχουν πιστοποιητικό κλάσης??? .,........ καθώς σύμφωνα με την SOLAS το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, αφού δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της παρά μόνο με κάποια εγκύκλιο της ΕΕΠ?  Όμως το κράτος σημαίας έχει το δικαίωμα να εκδώσει ισοδύναμο πιστοποιητικό έχοντας παρέξει ανάλογες περί της κλάσης οδηγίες. Ποιας σημαίας πλοίο αρνήθηκε να διακόψει του πλόες του προσκομίζοντας σχετικό πιστοποιητικό της? 
Τι σημαίνουν όλα αυτά?? Ανικανότητα? άγνοια? ή  .....κάτι άλλο??


ΜΘΧ

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σοβαρό το σχόλιο του Εξαντα. Μήπως οι δικαστικές αρχές υποχρεούνται να εξετάσουν τις παρατηρήσεις αυτές; Κάτι βρωμάει στην υπόθεση

Exantas είπε...

Κοιτώντας την φωτογραφία, μας ήρθε στο μυαλό η εποχή εκείνη, που όλοι έτρεχαν να αναγνωρίσουν τον Ρωσικό Νηογνώμονα και προφανώς από ..... "αμέλεια" (ίσως αφέλεια) "ξέχασαν" να κάνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους (audits) για την αναγνώριση, όπως σαφέστατα αναφέρεται σε κοινοτική οδηγία. Όμως δεν έγινε έλεγχος ούτε στην έδρα των κεντρικών γραφείων(Ρωσία), κάτι που δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά ούτε και στην Ελλάδα, που βεβαίως είναι!!! Τι λένε οι αρμόδιοι του ΔΚΕΟ? (όχι της Δνσης Κατασκευών Έργων Οδοποιΐας), οεο!!!
Δεν νομίζουμε να επηρέασε η συγγένεια του εκπρόσωπου του Νηογνώμονα με συνδικαλιστή της ναυτεργασίας??
Επίσης,...... μήπως κακώς ζητούν από τα πλοία (που τους απαγόρευσαν την συνέχιση πλόων) να έχουν πιστοποιητικό κλάσης??? .,........ καθώς σύμφωνα με την SOLAS το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, αφού δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της παρά μόνο με κάποια εγκύκλιο της ΕΕΠ? Όμως το κράτος σημαίας έχει το δικαίωμα να εκδώσει ισοδύναμο πιστοποιητικό έχοντας παρέξει ανάλογες περί της κλάσης οδηγίες. Ποιας σημαίας πλοίο αρνήθηκε να διακόψει του πλόες του προσκομίζοντας σχετικό πιστοποιητικό της?
Τι σημαίνουν όλα αυτά?? Ανικανότητα? άγνοια? ή .....κάτι άλλο??

ΜΘΧ