Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Λύση για την ανάπτυξη χωρίς κόστος

Χωρίς βιομηχανία και χωρίς πρώτες ύλες, με ισχυρό ευρώ και με αδυναμία χάραξης ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής, η χώρα μας έχει μοναδική διέξοδο και ελπίδα τις Υπηρεσίες (χρηματοοικονομικές, ναυτιλιακές, τουριστικές για 12 μήνες, ιατρικές, εκπαιδευτικές κλπ). Πρέπει άμεσα να τις αναπτύξουμε με κατάλληλα μέτρα. Μεταξύ άλλων να αντιγράψουμε τον φορολογικό νόμο που ισχύει στη Μ. Βρετανία και συντελεί να ακμάζει το Λονδίνο. Καθιερώνει ότι ο αλλοδαπός κάτοικος μπορεί να είναι κάτοικος της Μεγάλης Βρετανίας αλλά non-domiciled. Οι έννοιες domiciliation και non-domiciliation εξαρτώνται από το που θέλει ο αλλοδαπός ιδιώτης να ταφεί και ισχύει μόνο για δύο γενεές. Εισάγει διαφορετική φορολογική μεταχείριση σύμφωνα με το δικό μας animus, ένα εκ των δύο συστατικών της φορολογικής κατοικίας (το άλλο είναι το corpus). Θεωρεί διαφορετικό που ζει κάποιος και έχει φυσική παρουσία 183 ημέρες το χρόνο και διαφορετικό που θέλει να ταφεί. Σε αυτή την περίπτωση ο αλλοδαπός έχει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση. Αποτέλεσμα τέτοιας τομής για την χώρα μας θα είναι η προσέλκυση πλούσιων ξένων κεφαλαιούχων και ξένων εταιριών, που τώρα δεν έχουμε. Η πρόταση μου είναι να ισχύει για όλους τους ξένους κατοίκους Ελλάδος, αλλά και Έλληνες, εφόσον τα 3 τελευταία χρόνια ήσαν κάτοικοι εξωτερικού. Θα απαλλάσσονται μόνο από τα εισοδήματα που αποκτούν ή κατέχουν εκτός Ελλάδος. Το ελληνικό Δημόσιο από την διαμονή και κατανάλωση θα κερδίσει ΦΠΑ 23% σε όλες τις εγχώριες καταναλώσεις, φόρο στην κατοικία και του γραφείου, απασχόληση εργαζομένων, ενίσχυση των τραπεζικών καταθέσεων, επενδύσεις στη χώρα από την γνώση των τοπικών συνθηκών, φαγητά, εστιατόρια κ.τ.λ. Για τους ξένους να ζητηθεί να έχουν καταθέσεις σε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τουλάχιστον 250.000 ευρώ για να τους δοθεί η άδεια παραμονής. Μπορεί και να επιβληθεί κεφαλικός φόρος κατ’ αποκοπή 30.000 € ετησίως. Στη Μεγάλη Βρετανία μάλιστα δίνουν και αγγλικά διαβατήρια αντί 5 εκ. λιρών, ενώ στην Ελλάδα τα δίδουμε δωρεάν σε κάποιους αλλοδαπούς χωρίς να γνωρίζουμε βέβαια εάν οι αρμόδιοι λαμβάνουν «δώρο» για αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί εύποροι διεθνείς πολίτες δραστηριοποιούνται διεθνώς στο Λονδίνο. Οι πλούσιοι αλλοδαποί θα είναι τουρίστες 12 μηνών. Στα νησιά θα πανηγυρίζουν για 12 μήνες διαμονής του κάθε ευπρόσδεκτου με την οικογένεια του που θα δαπανά. Πρόσθετοι λόγοι υπέρ της χώρας μας όπως η γεωγραφική θέση, το κλίμα, τα νησιά, τα σκάφη, ο θαλάσσιος τουρισμός, η ελληνική μουσική, οι αρχαιολογικοί χώροι, ο πολιτισμός, οι άριστες ιατρικές υπηρεσίες, η υψηλή εκπαίδευση κ.τ.λ. θα συντελέσουν ώστε να ακμάσουμε οικονομικά και πολιτιστικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: