Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

Πως η ελληνική οικονομία θα επιστρέψει στην ανάπτυξη; Ιδού οι 34 προτάσεις του Αλ. Μωραϊτάκη (ΣΜΕΧΑ)


Το πλήρες άρθρο... διαβάστε το εδώ
Εμείς, καταγράφουμε τις απόψεις του σχετικά με την ναυτιλία!!

Εφοπλιστές – Ναυτιλιακό κέντρο

Αναφέρομαι στο μεγάλο αυτό ελληνικό κεφάλαιο που παραμένει αδρανές, διότι πρώτα – πρώτα πρέπει να αξιοποιήσουμε άμεσα τις ελληνικές δυνατότητες αντί να θέτουμε ανόητες δυσχέρειες.
(α) Με το ισχύον καθεστώς, όπως είναι λογικό, δεν πληρώνουν φόρο για ναυτιλιακές δραστηριότητες. Η ναυτιλιακή δραστηριότητα είναι στην πράξη και ιδιωτική και επενδυτική, αφού είναι οι ίδιοι μέτοχοι.

Για τις εκτός Ελλάδος συναλλαγές πρέπει θεωρητικά να πληρώνουν φόρους. Πρέπει αυτοί οι φόροι να καταργηθούν γιατί οι εφοπλιστές, όπως και όλοι όσοι μπορούν, εύκολα δημιουργούν πλατφόρμες και μέσω επενδυτικών σχημάτων ξένων Τραπεζών αποφεύγουν τους φόρους με διπλή ζημιά για την Ελλάδα. Δεν μπορεί να διαχωριστεί η ιδιωτική επένδυση από την ναυτιλιακή. Τα κεφάλαια μεταφέρονται ευκολότερα από τα πλοία. Αφού δεν φορολογούνται τα πλοία με ποιά λογική επιβάλλονται ανόητοι φόροι στα διεθνή επενδυτικά προϊόντα; Πρέπει να φέρουμε τους πατριώτες Έλληνες εφοπλιστές και σε χρηματοοικονομικά θέματα στην Ελλάδα ή τουλάχιστον μέσω Ελλάδος. Έτσι, εκτός των άλλων, ξένες τράπεζες θα έλθουν στην Αθήνα για private banking, σύνθετα χρημ/κά εργαλεία κλπ, αντί να εργάζονται από το εξωτερικό. Τα κεφάλαια φεύγουν πιο εύκολα από τα πλοία.  Σε ξένη Τράπεζα της Γενεύης 35 υπάλληλοι εργάζονται στο ελληνικό desk. Σε άλλη ελληνική Τράπεζα PRIVATE BANKING του Λουξεμβούργου εργάζονται 40 υπάλληλοι. Σε κάθε ξένη Τράπεζα τουλάχιστον 2 – 4 υπάλληλοι ασχολούνται με την Ελλάδα αλλά από το εξωτερικό.
(β)Υπάρχουν λόγοι που απαιτείται για ναυτιλιακές εργασίες
 
να έχουν off shore οι εφοπλιστές, για πλοία, ακίνητα, κλπ, όπως σε περίπτωση περιβαλλοντικής ρύπανσης και άλλων απρόβλεπτων συνθηκών σε τριτοκοσμικές χώρες. Πρέπει να διαφυλάξει η χώρα τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών της και να δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας off shore ελληνικών εταιρειών για άμεση ανάπτυξη. Πρέπει να μπορεί να επιτρέπεται να  ιδρυθεί offshore ελληνική εταιρία, αντί να προσφέρονται από Έλληνες παρόμοια χρήματα για offshore σε άλλες χώρες.
γ) Ναυτιλιακό κέντρο: Συζήτηση Κυβέρνησης και ΕΕΕ για θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων ώστε ο Πειραιάς και η Ελλάδα να αποτελέσουν ένα πλήρες ναυτιλιακό κέντρο με ανάλογα δικαστήρια, δικηγόρους, γραμματείς, λογιστές, ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες κ.τ.λ., Τράπεζες, Χρημ/ρίο με εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες, κ.τ.λ.Δεν υπάρχουν σχόλια: