Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ.

Από το γραφείο ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ανακοινώνονται κατόπιν μεγάλου αριθμού ερωτημάτων τα παρακάτω: Τα στελέχη που επαναπατρίζονται από οποιαδήποτε τοποθέτηση-μετάθεση στο εξωτερικό πρέπει να αναζητήσουν άμεσα με σχετική προσφυγή τους την παρακράτηση της αυτοτελούς φορολόγησης ύψους 15%  επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής  (ΕΥΑ) για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31 Δεκ 2009. Η επιστροφή αυτή αναζητείται όχι [...]


Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν σχόλια: